Pistill frá Bjarna í Dalskóla

Skák eflir skóla-Kennari verður skákkennari -Dalskóli
Kennari : Bjarni Jóhannsson

Í vetur tók Dalskóli þátt í verkefninu skák eflir skóla -Kennari verður skákkennari. 

Lesa meira

Pistill frá Ingibjörgu Lágafellsskóla

Í Lágafellsskóla Mosfellsbæ hefur verið skákkennsla undanfarin ár. Ég hef verið þeirri gæfu aðnjótandi að hafa haft umsjón með skákkennslunni í skólanum. Markmið mitt að allir nemendur Lágafellsskóla kynnu að tefla varð að veruleika árið 2015 en þá voru allir nemendur skólans á einhverjum tímapunkti búnir að fara í gegnum skákkennslu í skólanum. Skák hefur verið kennd í 1 – 6 árgangi í okkar skóla.

Lesa meira

Pistill frá Sveinbirni í Grunnskólanum í Hveragerði

Við í Grunnskólanum í Hveragerði byrjuðum síðasliðið haust í verkefninu Skákkennari. Við fengum styrk sem fór í að fjármagna tól og tæki. Stefán Bergsson hefur svo verið hér með annan fótinn. Sérstaklega var gott að njóta hans liðsinnis í byrjun. Það hjálpaði mér sem kennara og sömuleiðis held ég að það hafi hjálpað til við að auka áhuga nemenda á verkefninu. Við kennum núna skák í tveimur árgöngum, þ.e. í 4. og 5. Bekk. Það eru tæplega 60 nemendur. Verkefnið hefur smitað út frá sér til annara nemenda. Nú erum við t.d. með sérstakar skákæfingar sem eru  fyrir alla nemendur skólans. Við fengum frábæra heimsókn á degi skákarinnar, Guðmundur Kjartansson kom og tefldi fjöltefli við nemendur skólans. Það fannst mér takast sérlega vel og Guðmundur á hér eflaust marga dygga stuðningsmenn eftir þessa heimsókn.

Nú erum við að samþætta skákina við íslensku kennsluna í 4. og 5.bekk. Þar nota nemendur þau orð sem tilheyra skákinni og flétta saman við íslenskuna og búa til vísur / ljóð sem enda síðan sem skáklag. Við stefnum á að senda til keppni lið í sveitakeppni grunnskóla. Vonandi náum við að keyra það í gegn fyrir komandi ár. Einnig er í smíðum 50 leikur sem er hugsaður fyrir skákkennslu t.d. á skólalóðinni.

Skákin er tvímælalaust að hjálpa til að auka einbeitingu og athygli nemenda. Það sést glöggt hvernig kubbast ofan á þekkinguna. Ég vona það að á næsta skólaári fáum við að halda þessum árgöngum inni í kennslunni og jafnvel að bæta þeim þriðja við.

Lesa meira

Pistill frá Hafdísi Þjórsárskóla

Nú í haust var sett af stað verkefnið skákkennari. Ég hef ekki kennt skák áður og voru væntingar mínar þær að nemendur mínir myndu öðlast góðan grunn fyrir ýmislegt eins og rökhugsun.  Eftir að hafa farið á námskeið hjá Stefáni Bergssyni og fengið smá innsýn í skákheiminn þá hófst formleg kennsla samkvæmt stundaskrá.  Verkefnið var kynnt fyrir foreldrum.  Í Þjórsárskóla eru samtals 42 nemendur og var ákveðið að 1-4. bekkur,  samtals 25, nemendur fengju kennslu einu sinni í viku.  Stefán mætti í skólann og kom verkefninu af stað.  Nemendum fannst mjög spennandi að fá hann og sýndu mikinn áhuga.  Svo hófst kennslan hjá mér.  Ég byrjaði með peðaskák og leikinn köttur og mús sem er greinilega góð aðferð í byrjendakennslu.  Auk þess horfðum við á fræðslumyndband af chessKid.com.  Það er margt sem hefur komið mér á óvart.  Allt er það ánægjulegt.  Nemendur voru misvel staddir en flestir kunnu ekkert í skák.   Áhugi þeirra er mjög mikill og spyrja þau yngri mig nánast daglega með bros á vör: „Er skák í dag?“   Nú eru þau flest farin að sjá fram í tímann í skákinni og hugsa „hvað geri ég næst og hvað gerir sá sem er á móti mér.“   Mér finnst þetta efla svo margt t.d. það að heilsa andstæðingnum og þakka fyrir skákina er góður siður.  Einnig sjá þau ýmis mynstur sem myndast og svo heyrast setningar eins og :“Ég er að búa til varnarvegg“ og „þetta er að vernda.“  Skák eflir til að mynda líka félagstengsl.  Þau skiptast alltaf á að vera með einhverjum nýjum . Þau læra að tapa.  Svo er einbeitingin.  Stundum má heyra saumnál detta því þau eru flest öll að einbeita sér.  Ég held að almennir grunnskólakennarar hefðu gott af því að fara að kenna skák.  Það sem mér finnst ánægjulegast við verkefnið er að það skilar sér heim til foreldra. Börnin segja mér að þau séu að tefla við mömmu og pabba og sum hafa kennt foreldrum sínum kött og mús.  Ég hef fengið fyrirspurnir frá foreldrum um hvernig leikur köttur og mús er.  Þar held ég líka að samverustund með barninu sé dýrmæt.  Það er svo margt við skákina sem er jákvætt og hef ég talið það upp hér að ofan.  Við í Þjórsárskóla ætlum okkur að hafa kennslu í skák fyrir 5.-7. bekk í lotukennslu  í apríl og kemur þá sá grunnur sem ég hef öðlast að góðum notum.   Með skákkveðjum úr Þjórsárskóla.

 Hafdís Hafsteinsdóttir 

Lesa meira

Frá verkefnisstjóra

Það eru mikil fagnaðartíðindi að verkefnið Skák eflir skóla – kennari verður skákkennari sé nú hafið. Um hvað snýst verkefnið? Jú, það má ráða af heiti þess; verkefnið snýst um að almennir grunnskólakennarar öðlist þekkingu og reynslu í að kenna nemendum að tefla. Í aðdraganda verkefnisins skilaði nefnd á vegum ráðherra af sér skýrslu. Í þeirri skýrslu kom fram ríkur vilji hjá mörgum skólum til að halda úti reglubundinni skákkennslu. Það sem stæði skákkennslunni helst fyrir þrifum væri skortur á kennurum.

Má því segja að með Skák eflir skóla – kennari verður skákkennari sé ráðist beint á þetta vandamál. En hvaða kosti þarf maður að hafa til að geta kennt ungum nemendum að tefla? Fyrst og fremst þá almennu kosti sem góður kennari þarf að hafa. Skák er ekkert ólík öðrum kennslugreinum hvað það varðar. Það þarf hvorki að vera skáksnillingur né með áralanga reynslu af skák til að geta kennt hana. Vissulega þarf að hafa ákveðin tök á skákinni, sem og að kunna að nota þær sértæku kennsluaðferðir sem þarf að nota í skákkennslu.  Ég er fullviss um að allir almennir grunnskólakennarar geti tileinkað sér þessi atriði á einu til tveimur misserum.

                Hér á síðunni má nálgast helstu upplýsingar um verkefnið. Þegar ég las stuttlega um þátttakendur verkefnisins var ánægjulegt að lesa svör þeirra við spurningunni um kosti skákkennslu. Þar komu fram ýmis atriði; eykur rökhugsun, skilning á orsök og afleiðingu og kennir um leið góða siði eins og þegar keppendur heilsast í byrjun tafls. Ég er afskaplega sammála öllu þessu. Enda hef ég verið þeirrar skoðunar í mörg ár að börn ættu að læra skák í einn vetur hið minnsta, eina kennslustund á viku, fljótlega eftir að skólaganga þeirra hefst.

Með skákkveðju,

Stefán Bergsson verkefnisstjóri Skák eflir skóla – kennari verður skákkennari.

               

Lesa meira

Skáksamband Íslands | stefan@skaksamband.is | Faxafen 12 | S: 568-9141